PDEL CORR D'AMUNT

Sector econmic Comer al detall, Altres
Activitat Installacions esportives i restaurant
Adrea de Cnoves, s/n
Codi postal 08520
Telfon 938434973
Web www.cemcorroamunt.com
Nucli Corr d'Amunt
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat