MS ARTS GRFIQUES

Sector econmic Serveis no detall
Activitat Comercial arts grfiques
Adrea Salvador Expriu, 11, 2n 2a
Codi postal 08520
Telfon 938464341
Nucli Corr d'Avall
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat