CAN CLAUS, S.C.P.

Sector econmic Agrcola
Activitat
Adrea Casa Can march, s/n
Codi postal 08520
Telfon 938710114
Fax 938434962
Nucli
Polgon Altres/disseminat

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat