SAYOL, S.L.U.

Sector econmic Industries
Activitat Sector vidre
Adrea Maresme, 10
Codi postal 08520
Telfon 938496565
Fax 938496477
Web www.sayol.es
Nucli
Polgon Ramassar

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat