DISTRIVET, S.A.

Sector econmic Comer al detall
Activitat Comer a l'engrs prod. Farmacutics
Adrea Alemanya, 13
Codi postal 08520
Telfon 938499844
Fax 938499954
Web www.distrivet-troy.com
Nucli Corr d'Avall
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat