AMR EXPOSICI REPARACI ELECTRODOMSTICS

Sector econmic Industries, Altres
Activitat -Venda i reparaci electrodomstics
Adrea Del Migdia, 61
Codi postal 08520
Telfon 938464701
Fax 918464701
Nucli Corr d'Avall
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat