TUBOFLEX 2003, S.L.

Sector econmic Industries, Comer al detall
Activitat
Adrea Tagamanent, 123
Codi postal 08520
Telfon 938494415
Fax 938494415
Web www.tuboflex2013sl.es
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat