DERYPOL

Sector econmic Industries
Activitat
Adrea Cal Gabatx, s/n
Codi postal 08520
Telfon 938496188
Fax 938464193
Web www.derypol.com
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat