PROCUEL, S.L.

Sector econmic Industries
Activitat
Adrea Can Ribes, 6
Codi postal 08520
Telfon 938464121
Fax 938464101
Web www.procuel.com
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat