TRANSPORTES GIRBAU BARO, S.L.

Sector econmic Transport
Activitat Transport de mercaderies per carretera
Adrea Sant Antoni, 64
Codi postal 08520
Telfon 938492306
Fax 938490616
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat