Sector econmic Industries, Comer al detall
Activitat
Adrea
Codi postal 08520
Telfon 938491399
Fax 938466674
Web www.casatio.com
Nucli
Polgon Ramassar

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat