Sector econmic Serveis no detall
Activitat Servei de correus
Adrea de Ribes, 150
Codi postal 08520
Telfon 938495955
Fax 938495955
Web www.correos.es
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat