PSP 59

Sector econmic Industries
Activitat Pintat industrial vehicles
Adrea
Codi postal 08520
Telfon 938618190
Fax 938618191
Web www.psp59.com
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat