SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A.

Sector econmic Industries
Activitat
Adrea de Granollers a Cardedeu, km 4,3
Codi postal 08520
Telfon 938404400
Fax 938404401
Web www.novartis.es
Nucli
Polgon Ramassar Nord

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat