CHAPAS ALVARADO, S.L.

Sector econmic Industries, Comer al detall
Activitat Majorista de chapes de fuiola
Adrea Ribera del Congost, 38B
Codi postal 08520
Telfon 938406135
Fax 938406223
Web www.chapasalvarado.es
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat