PROANDRE

Sector econmic Industries, Altres
Activitat
Adrea Ribera del Congost, 30 nau B
Codi postal 08520
Telfon 938600341
Fax 938791012
Web www.proandre.com
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat