RED MODULAR DE SERVEIS

Sector econmic Transport
Activitat Logstica, transport mercaderies per carretera
Adrea Ms Pujol, 12 - Apartat correus 140 Les Franqueses del Valls
Codi postal 08520
Telfon 931447800
Fax 931447801
Web www.redmodular.com
Nucli Corr d'Avall
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat