ACCYSA

Sector econmic Industries
Activitat Diseny, produc. i comer de produc. per inst. aigu
Adrea Luxemburg, 30
Codi postal 08520
Telfon 938402736
Fax 938468723
Web www.accysa.com
Nucli Llerona
Polgon Pla de Llerona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat