DASERTEX 2006, S.L.

Sector econmic Industries
Activitat Control qualitat teixit, magatzem, picking
Adrea
Codi postal 08520
Telfon 938401390
Fax 938490346
Web www.dasertex.com
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat