APEN CENTRE INFORMTIC

Sector econmic Comer al detall, Serveis no detall
Activitat Venda i manteniment equips informtics
Adrea Ribera del Congost, 48 (Sector V)
Codi postal 08520
Telfon 938606220
Web www.apen.es
Nucli Corr d'Avall
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat