CUTRINA 2002, S.L.

Sector econmic Serveis no detall
Activitat Promocions immobiliaries
Adrea
Codi postal 08520
Telfon 938493229
Fax 938465858
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat