ALDI SUPERMERCADOS

Sector econmic Comer al detall
Activitat Supermercat
Adrea de Granollers a Cardedeu, Km 1,450
Codi postal 08520
Telfon 937739700
Web www.aldi.es
Nucli
Polgon Ramassar

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat