ESPAI SINAPSIS

Sector econmic Professionals i artistes
Activitat Psicologia per a infants, joves i adults
Adrea Cllecs, 6 baixos 1er
Codi postal 08520
Telfon 636695159
Web www.espaisinapsis.com
Nucli Corr d'Avall
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat