ARTEMISIA, ART & TENDNCIES Galeria d'art

Sector econmic Comer al detall, Altres
Activitat Galeria Art, activ culturals, venda articles d'art
Adrea Sant Pon, 65
Codi postal 08520
Telfon 617231023
Web www.artemisiacultura.com
Nucli Corr d'Avall
Polgon Nucli urb

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat