IDANANET

Sector econmic Serveis no detall, Altres
Activitat
Adrea de Ribes, 192-194 (no enviar calendari, igual que fruiteria ecolg)
Codi postal 08520
Telfon 626668804
Nucli
Polgon

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat