SH LOGSTICA

Sector econmic Transport
Activitat Empresa de logstica
Adrea Luxemburg, 24
Codi postal 08520
Telfon 938615439
Nucli Llerona
Polgon Pla de Llerona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat