ALKIRENT SERVI

Sector econmic Serveis no detall, Altres
Activitat
Adrea LUXEMBURG, 25
Codi postal 08520
Telfon 937067543
Web www.alkirent.com
Nucli Llerona
Polgon Pla de Llerona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat