SUBE

Sector econmic Industries
Activitat
Adrea Holanda, 3
Codi postal 08520
Telfon 931199912
Web www.escaleras-sube.es
Nucli
Polgon Pla de Llerona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat