VSL SYSTEMS MANUFACTURER, S.L.

Sector econmic Industries
Activitat
Adrea Ribera del Congost, s/n
Codi postal 08520
Telfon 938467007
Fax 938465197
Web www.vls.com
Nucli
Polgon Congost

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat