DESGUACES TRECE, S.L.

Sector econmic Industries, Altres
Activitat
Adrea de Granollers a Cardedeu, km 1,8
Codi postal 08520
Telfon 938467318
Nucli
Polgon Ramassar Nord

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat