ENTEX, S.L.

Sector econmic Industries
Activitat Industria
Adrea
Codi postal 08520
Telfon 938498571
Fax 938496757
Nucli
Polgon Altres/disseminat

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 93 846 76 76 Fax: 93 846 77 67
aj.franqueses@lesfranqueses.cat